Téma: Charakter

Charakter je nedílnou součástí osobnosti, projevující se určitým typem chování k vnějšímu světu, hodnotám i sobě samému. V této kategorii tak najdete přirovnání pro charakterové typy: flegmatik, cholerik, melancholiksangvinik.