Téma: Schopnosti

Přirovnání vzniklo v dobách, kdy ještě neexistovala televize a pro lidi byl jediným zdrojem informací radiopřijímač. V rozhlasovém vysílání se…

Pablo Ruiz Picasso byl španělský malíř a sochař. Jeho celé jméno je Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno…

Musíte vybudovat opravdu pořádné základy, pak postavíte pevné zdi, položíte kvalitní střechu, přiměřeně vyzdobíte a pak už si jen užíváte.

Výraz „pučtok“ pochází z německé složeniny Putzstock, tedy putzen (čistit) a stock (tyč). Jde o štětku, kterou se čistí hlaveň…