Téma: Schopnosti

Přirovnání vzniklo v dobách, kdy ještě neexistovala televize a pro lidi byl jediným zdrojem informací radiopřijímač. V rozhlasovém vysílání se…

Výraz „pučtok“ pochází z německé složeniny Putzstock, tedy putzen (čistit) a stock (tyč). Jde o štětku, kterou se čistí hlaveň…