Přirovnání ženy, která se oblíká a vypadá jako lehká děva.