Téma: Vztek

Brigadýr pochází z vojenského slangu a značí velitele brigády. V přeneseném slova smyslu ale toto označení většinou používáme pro vedoucího…