Černá ruka, oficiálně později zvaná Sjednocení nebo smrt, byla tajná organizace oficiálně založená v srpnu 1901 srbskými nacionalisty.
Zdroj: Wikipedie
Další zajímavosti: Řádit jako Černá ruka – původ úsloví | Rozhlas.cz