Téma: Proč se říká?

Je spousta přirovnání, která často používáme v běžné mluvě, aniž bychom věděli, co které výrazy znamenají. Řada výrazů přitom pochází z němčiny, vojenského slangu nebo jsou to již velmi zastaralé pojmy.

Přirovnání vzniklo v dobách, kdy ještě neexistovala televize a pro lidi byl jediným zdrojem informací radiopřijímač. V rozhlasovém vysílání se…

Zejména o dětech se říká, že „rostou jako z vody“, protože na nich je nejvíce vidět, jak rychle mění svou…

Tímto přirovnáním často titulujeme člověka, který je necivilizovaný a chová se nekulturně. Ale co skutečně značí slovo „barbar“? Jedná se…

Výraz „pučtok“ pochází z německé složeniny Putzstock, tedy putzen (čistit) a stock (tyč). Jde o štětku, kterou se čistí hlaveň…

Přirovnání se používá nejčastěji ve spojitosti s bouřkou, střelbou anebo třeba silvestrovským ohňostrojem. Verdun je francouzské městečko, kde se odehrála…

Pochvalná hláška vůči hostinskému. Připodobněním ke křenu naznačujeme, že se má pivo dneska říz, je ostré nebo-li ideálně hořké a…

Brigadýr pochází z vojenského slangu a značí velitele brigády. V přeneseném slova smyslu ale toto označení většinou používáme pro vedoucího…

Cařihrad (dnešní Instanbul) býval nejsmradlavějším městem světa, zejména cestovatelé si stěžovali na nepříjemné odér, který se dostavoval ihned po překročení…

Když o někom řekneme, že je hubený jako lunt, znamená to že je velmi hubený. A co vlastně znamená výraz…