Přirovnání ženy, která je promiskuitní a tedy často střídá partnery.