Jelikož žába nemá žádné chlupy ani peří, říkáme tím, že dotyčný člověk je bez peněz a tedy naprosto chudý.